O'r Parsel Canol

Saturday, 10 September 2011

Keeshond


Zeazar the Keeshond, originally uploaded by Krawnur.

Cwm y Geist

Enw difyr ar dy yn Llandrindod, wedi'i enwi ar ôl yr un yn Llanbister, lle roedd mintai o fynaich Bwdist yn byw tan yn ddiweddar. Wel dyna oedd enw ein ty ni dros dro pan ddaeth pedair gast Mihangel Morgan i aros gyda ni ym mis Gorffennaf. Tair gast Keeshond, Licris, Losin, a Spangl a Popi yr ast Pyg — pedwarawd deallus, llafar a phenderfynol. Mae'r Keeshonds yn cael eu defnyddio fel cwn cysur gan eu bod mor annwyl ac empathig — yn Ground Zero, yn ôl y son, yn cynorthwyo'r timau achub. Hawdd credu hynny hefyd ar ôl bod gyda'r rhain am ddiwrnod neu ddau a'u gweld yn achub y blaen ar bob dim roeddwn yn ei wneud.

Italia wall blocks c. 1965


Italia wall blocks c. 1965, originally uploaded by Gwenddolen.

Plus ça change

Western Mail Dydd Gwener Mai 7fed 1965 sydd o'm blaen heno, wedi imi glirio hen ddreiriau. Mae pennawd yn rhybuddio (a hynny ym mis Mai!) — 'University faces "digs" crisis'. 'Student welfare and advisory officers at Cardiff, Swansea and Aberystwyth are casting around for an extra 700 lodgings and flats.. . . at Cardiff, where there is also a big demand from other colleges, the student advisory officer, Mr Handel Morgan, has appealed to students who live in the city and the surrounding area to ask their parents to take a student on a paid bed-and-breakfast basis'. Ar yr un tudalen, adroddir sut y mae Ysgrifennydd Cymru, Mr James Griffiths, yn cael ei annog i apelio at y glowyr yn Ne Cymru 'not to sabotage their own industry'. Siop Tirolia yng Nghaerloyw yn hysbysebu eu End of Season Sale of Ski Wear and Equipment. C&A yn gwerthu ffrogiau Orlon ac Acrilan am 39/11. A'r colofnydd Westgate yn holi tybed a fyddai'r Tywysog Charles yn cael ei anfon i Goleg Iwerydd am sbel cyn yr 'half-expected Investiture' a oedd eto i ddod. Hysbyseb am Ddarlith Goffa Islwyn yng Nghaerdydd gyda Hugh Bevan yn traethu. Dyna drueni fod Tom Jones and the Squires ymlaen yr un noson! Cambrian Airways wrthi 'planning an all jet-propelled fleet'. I ble aeth y blynyddoedd?