O'r Parsel Canol

Sunday, 28 February 2010

Yr Athro Dafydd Jenkins yn 99 oed ar Ddydd Gwyl Ddewi

Llongyfarchiadau i'r Yr Athro Emeritus Dafydd JenkinsAthro Dafydd Jenkins ar ei ben blwydd yn 99 oed. Dyma'r gwr mwyaf egwyddorol ac unplyg a gwrdddais erioed. Yn ddiweddar iawn fe'i hanrhydeddwyd รข Gwobr Derek Allen gan yr Academi Brydeinig. Hyn am oes o wasanaeth i hanes y Gyfraith yn benodol.

Saturday, 27 February 2010

Deiseb yn erbyn gwerthu alcohol yn Eisteddfod yr Urdd

Yn dilyn fy mhost blaenorol ar y pen hwn YMA, anogir selogion y blog i arwyddo'r deiseb hwn