O'r Parsel Canol

Thursday, 12 January 2012

Y cerdyn Nadolig gorau eleni?


Y Ddôl, originally uploaded by Gwenddolen.

Engrafiad gan Gareth Lloyd Hughes yn dangos Y Ddôl, Pandy Melin Deirw, lle ganwyd y bardd cadeiriog, Gwilym Ceiriog (1858-1919).

Tuesday, 10 January 2012

Yr Adam Price go-iawn

Rhai pobl fan hyn wedi'u cyffroi o feddwl y gallai eu Hadam Price 'nhw' fod yn sgrifennu Borgen a gwneud ei gwrs ym Ysgol Kennedy Harvard ar yr un pryd. Ond wele'r awdur. A wele'r areithydd.