O'r Parsel Canol

Saturday, 13 September 2014

Dwy brifddinas

Wedi dychwelyd o wyliau yn Fiena a Ljubljana — popeth yn dda ar wahân i'r tywydd gwlyb. Wedi profi airbnb am y tro cyntaf, a chael lle hyfryd mewn hen adeilad yn yr ardal Iddewig jest i'r gogledd o'r Donaukanal ac yn agos i'r Karmelitenmarkt. Y ddinas fel petai mewn trymgwsg yr adeg hon o'r flwyddyn heb ddim cerddoriaeth gwerth sôn amdani na dim ymlaen yn gyffredinol. Mae'n syndod pa mor tacky yw'r ardal o gwmpas y Dom erbyn hyn, a dyw'r cerrig sydd wedi'u gosod ar hyd y Graben ddim yn ddeniadol o gwbl. Wedi moesymgrymu eto yn y llefydd arferol — y Berggasse (Freud), hen gartref yr Efrussi (Hare with the Amber Eyes),  Museum Leopold, Heiligenstadt, etc. ond heb deimlo'r un wefr ag yn y blynyddoedd a fu. Ljubljana'n fwy ffres, yn fwy diymhongar, yn iau. Mae chwarter y boblogaeth yma yn y brifysgol, meddan nhw. . . .  dyna pam, felly.