O'r Parsel Canol

Wednesday, 22 July 2009

Yr Urdd dan y lach

Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn mynegi siom fod Eisteddfod yr Urdd yn mynd i ganiatáu gwerthu alcohol ar y maes 'yng nghyd-destun bwyd'. Darllenwch yma. Plant dan oed yn slotian fodcas gyda'u sglodion? Wel na. Y pryder i mi, yn hytrach, yw fod yr Urdd yn mynd i golli peth o'i sglein — y glendid moesol a fu — os yw'n ymelwa fel hyn ar faes gwyl plant a phobl ifainc. Mae dadleuon tebyg yn codi gyda'r arlwyo, a dweud y gwir. Mae'r Steddfod fel y mae hi yn gyfle i'r Urdd ddangos nad oes rhaid wrth alcohol ym mhob digwyddiad diwylliannol. A gallai fod yn gyfle hefyd i ddangos fod bwyd iach, ffres a lleol hefyd yn flaenoriaeth mewn gwlad wâr. A bod rhywrai yn poeni am ôl-troed carbon Mr Urdd.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home