O'r Parsel Canol

Wednesday, 13 June 2012

Gair yr wythnos: 'winfedd

Y gair dan sylw yw ewinfedd 'a nail's breadth',  gair cyfarwydd iawn i mi, yn cael ei ddweud fel winfedd, yn golygu 'rhyw ychydig bach iawn'. Ond mae cerdd 'Golud' gan J. Edward Williams yn rhoi'r argraff mai gair prin yw hwn bellach:
'Symudwch y bwrdd 'ma ewinfedd,'
  Meddai drachefn รข'r un gwynt,
A minnau'n trysori'r ymadrodd
  Goludog o'r hen oesoedd gynt.
 Dywed y bardd fod diflaniad ymadroddion fel symud y fam (hysterectomy) yn dangos cymaint yr erydu a fu ar adnoddau'r iaith: 'Ynghladd y maent hwy dan domennydd/ Ein dwythieithrwydd diawledig ni'.  Ennill a cholli, yr un neges ag yn Y Llofrudd Iaith gan Gwyneth Lewis.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home