O'r Parsel Canol

Wednesday, 30 May 2012

Siop Lyfrau Glyn Adda

Dywedodd cyfaill imi fod Dafydd Glyn Jones yn gwerthu llyfrau drwy flog a grewyd yn unswydd i hysbysebu eitemau megis Camu'n Ôl (o wasg Dalen Newydd y mae ei logo yn dwyn i gof logo Dorling Kindersley). Ceir un neu ddwy o storïau'r gyfrol yn damaid i aros pryd, a chynigion blasus eraill: pwy a allai wrthsefyll 'Pecyn Llandygái', 'am y pris manteisiol o £20 (yn lle £27.50)'? Mae gwefan Bobi Jones yn fwy o bopeth i bawb o bobl y byd  — y cyfan (ac mae llond gwlad/byd ohono) am ddim.


Diweddariad: mae'r rhagddywededig Lyn Adda yn fy sicrhau nad 'mewn trade' y mae fel y cyfryw — namyn hysbysebu y mae yn ei courant. Dywedaf i fod angen i'r Hen Lyn greu cyfrif PayPal (sef Cyfaill y Gwerthwr) a phrynu clorian (arall) ac amlenni pwrpasol o Staples. Os oes Mrs Glyn ar gael  — ac fe allai fod, cofiwch! — gallai hi ymorol am y pacio. 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home