O'r Parsel Canol

Wednesday, 30 May 2012

Gair yr wythnos: ffetan

I Ystrad-fflur yr wythnos diwethaf, i achlysur a drefnwyd gan CADW a CAWCS — gyda chyfraniadau gwych am y fynachlog a'i beirdd a'i chopïwyr gan Dafydd Johnston ac Ann Parry Owen. Yno hefyd roedd Eurig Salisbury yn egluro hanfodion y gynghanedd (yn Saesneg a'r Gymraeg) — mor glir ac mor effeithiol nes bod pobl yn cynganeddu yn eu ceir yr holl ffordd adref (dyna a glywais gan Kate, Jim, Moa a  Kit o Aberystwyth, beth bynnag). Seren y sioe, fel arfer, oedd Gwyneth Lewis yn darllen dwy gerdd wedi'u comisiynu gan CADW. Bydd y rhain yn cael eu gosod ar wal o lechi ar y safle ei hun. Roedd Ieuan Rees i fod yno, yn arwain gweithdy ar galigraffi, ond ni ddaeth — clywais sibrydion ei fod yn gweithio ar ryw ysgrifen i ddathlu'r Jiwbil.
        At y gair dan sylw: yn Ystrad-fflur roedd bubblingstoves.com yn gweini prydau bwyd canoloesol,  pasteiod a llymru etc. wedi'u lapio'n ofalus mewn darnau o hessian. Darn o ffetan ys dywedwn i. Ac roeddwn yn hapus iawn i weld y gair hwnnw yn un o ddiarhebion Llyfr Coch Hergest, G6ell yr g6r a aeth a'r uanec yytta noc a'r ffetan, h.y. pan wyt ti allan yn begera am ydrawn, gwell iti estyn maneg i'w llenwi yn hytrach na disgwyl cael llond sach neu ffetan. Rwy'n gwybod fod y gair yn arferedig ym Morgannwg, sir Gâr, a sir Frycheiniog. Ydy'n air byw yn y gogledd o gwbl plis? A beth yw ei berthynas â'r Wyddeleg fetan 'cwd, sach' tybed? 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home