O'r Parsel Canol

Monday, 7 May 2012

Gadewn ni yn y fanna hi

Cawsom wybod ddoe (Dydd Sul) am farwolaeth Yr Athro Dafydd Jenkins. Roedd wedi cael ei ben blwyddd yn 101 ar Fawrth 1af eleni. Tan yn ddiweddar, roedd yn ifanc ei ysbryd a'i ffordd, ac yn aml iawn byddai rhywun yn ei weld yn ei got lwyd Sgandinafaidd yn sgipio yn groes i'r heol fawr ac i mewn i Ffordd y Gogledd. Gwr da, egwyddorol, unplyg. Anwesai iaith Ceredigion, gan ymhyfrydu yn y 'gadewn ni yn y fanna hi' bob tro y ffarweliai â ni — gyda'r rhagenw ar y diwedd fel yn yr Wyddeleg.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home