O'r Parsel Canol

Thursday, 12 May 2011

Cyngor Gwynedd yn gwneud camgymeriad mawr

Trist iawn oedd clywed fod Cyngor Gwynedd wedi cymryd y cam tyngedfennol i gau Ysgol y Parc er gwaetha'r gwrthwynebiad lleol. Mae 19 o ddisgyblion yn rhif digon parchus: bu fy mhlant innau mewn ysgol fach debyg yng Ngheredigion, a chael addysg dda yn eu cymuned. Ymhen blynyddoedd efallai y bydd pobl yn edrych nôl ac yn gweld ffolineb y penderfyniadau hyn i 'resymoli' addysg gynradd a hynny ar draul y cymunedau lleol. Mae Ffred Ffransis yn ddyn dewr, ac mae'n drist meddwl nad oedd ei safiad — i fynd heb fwyd a diod — wedi gwneud iot o wahaniaeth i'r cynghorwyr yng Nghaernarfon.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home