O'r Parsel Canol

Saturday, 30 April 2011

Llongyfarchiadau mawr i A. Howard Williams (myfyriwr ymchwil PhD yn yr Adran Gymraeg yn Aberystwyth) ar ennill y Bencampwriaeth Gwyddbwyll am y deunawfed tro! Gwych dros ben! Y tro cyntaf oedd yn 1968. Fe ymddangosodd Howard ar raglen Pethe ar S4C yn ddiweddar: bu'n trafod y ffordd y mae'r Cywyddwyr yn disgrifio adar hela. Bydd y rhaglen i'w gweld yma tan y 30 o Fai.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home