O'r Parsel Canol

Tuesday, 26 April 2011

Gair yr wythnos: bendi

'Mae rrai yn dwyn arfe bendi' yw'r dyfyniad cyntaf (15g) dan bendi yn GPC. Daw o'r enw Saesneg bendy a ddefnyddir ym myd herodraeth, wrth ddisgrifio tarian, er enghraifft: bendy 'An escutcheon having bends [fel 'bandiau'] which divide it diagonally into four, six or more parts is called bendy'.

Bûm yn meddwl am ystyr yr enw cae Cae bendi neu Cae bendy, ar fferm Dolwen, Llanwenog, wrth ddarllen gwaith Siwan Davies yn ddiweddar. Mae hi wedi bod yn casglu enwau caeau ei phlwyf, fel y mae sawl un arall yn wyneb y pwyslais cynyddol (gan DEFRA, etc.) ar ddefnyddio rhifau Grid Cenedlaethol ar gaeau yn hytrach nag enwau. Mae penty ar gael wrth gwrs ('sied', etc., neu yn y farddoniaeth gall olygu 'neuadd'), ond pam y byddai hynny'n treiglo ar ôl cae? Tebycach yw'r enw felly, am gae wedi'i rannu yn stribedi.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home