O'r Parsel Canol

Sunday, 8 May 2011

Roy Saer

Amen ac amen i sylwadau Cerys Matthews yn y Guardian am ei harwr Roy Saer a'i waith diflino ar gerddoriaeth a thraddodiadau gwerin ar hyd y blynyddoedd. Wythnos yn ôl cefais glywed aelodau Fern Hill, Daniel Huws, ac Eleri Mills (ar y delyn) yn canu yng ngardd heulog Plas Hendre, Aberystwyth. Yno hefyd yn mwynhau caneuon Calan Mai roedd Meredith Evans a Phyllis Kinney.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home