O'r Parsel Canol

Friday, 8 April 2011

Cwningod Lafant a Thapestri Tutankahmun

Yn siop Amgueddfa Ceredigion heddiw (yn y Coliseum, Ffordd y Môr, Aberystwyth), deuthum ar draws y cwningod hyn wedi'u gwnïo â llin a'u llenwi â lafant. Rhesymol iawn am £3.50 yr un, a'r calonnau blodeuog yn £3.00. Maen nhw'n boblogaidd iawn ac yn gwerthu'n dda, meddai'r dyn ar y til.

Bûm yn glafoerio dros y rhyfeddodau gwlân sydd ar werth gan Jane Beck yn enwedig y garthen hon a wehyddwyd tua 1925 ar awr anterth y chwiw am bopeth Eifftaidd yn dilyn darganfyddiad Howard Carter ac Arglwydd Caernarfon o feddrod Tutankahmun yn Nyffryn y Brenhinoedd yn 1922. Crewyd amrywiad ar ddylif y patrwm arferol er mwyn awgrymu heiroglyffau. Ar yr un safle mae gogoneddau megis carthenni Hannah Jones & Sons, Penmachno. A bagiau newid i'r babi newydd, a phob math o bethau eraill, hen a newydd. Bûm gyda rhywun unwaith wrth iddo brynu carthen ac arni lun colegau Prifysgol Cymru a Chastell Caernarfon (o Felin Trefriw) yn yr 1980au. Mae llun o un o'r rhai gwreiddiol i'w weld ar safle Casglu'r Tlysau.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home