O'r Parsel Canol

Monday, 23 May 2011

Bysys gwyrdd Crosville ar yr heol eto

Beth yw hyn? Gwelais ddau fys gwyrdd yn edrych yn debyg iawn i'r hen rai gwyrdd a oedd gan Crosville slawer dydd, gyda'r enw hwnnw mewn aur tywyll. Ond rhai go newydd oedd y rhai a welais i ddoe — dim byd amdanynt ar safle Arriva Wales, sy'n dangos y rhai hyll cyffredin sy'n wyrddlas + lliw hufen. A oes rhywun yn gwybod rhywbeth am hyn? Ydy Tredelyn yno yn rhywle i gynnig ateb?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home