O'r Parsel Canol

Saturday, 23 June 2012

Esyllt Harker | Beyond The Border Wales International Storytelling Festival

Esyllt Harker | Beyond The Border Wales International Storytelling Festival Gwyl yn dechrau ar 29 Mehefin  sy'n rhoi llwyfan i lawer o dalentau gan gynnwys Ben Haggarty, Daniel Morden, ac Esyllt Harker sy'n perfformio sioe o'r enw Tair, am rai o ferched y cyfnod cynnar — Elen (Breuddwyd Macsen), y dywysoges Heledd, a Gwenllian ferch Gruffudd ap Cynan. 

1 Comments:

Anonymous Dafydd Glyn Jones said...

Annwyl Gwenddolen, Mawr ddiolch am yr hysbysrwydd i Camu'n ^Ol ac i flog yr hen Glyn Adda. Dylwn ddweud na allaf werthu'r llyfrau oddi ar y blog, dim ond eu hysbysebu. Mae Pecyn Twm o'r Nant hefyd i'w gael am bris gostyngol (£25 yn lle £30), ac ni chodir am y post. Mae cwpwl o storiau newydd ar y blog erbyn hyn, a'r wythnos nesaf bydd Dalen Newydd yn cyhoeddi'r pamffled: "Drwy Ofer Esgeulustod: Brad a Dinistr Prifysgol Cymru". Rhgannu eich edmygedd o Patrick Leigh-Fermor. Tipyn o foi! Pob hwyl, Dafydd Glyn Jones.

4 July 2012 at 17:36  

Post a Comment

<< Home