O'r Parsel Canol

Friday, 22 June 2012

Wilfred Davies

Yr wythnos diwethaf, bûm yn angladd Wilfred Davies. Fe'i ganwyd yn Llawrtyd, ac fe fu'n ffarmio'r Duarth ar ystad Doldowlod am flynyddoedd cyn ymddeol a mynd i fyw yng Nghapel Uchaf, cynefin ei wraig, Tiny. Bu Wilfred yn canu ar hyd ei oes faith ac enillodd gannoedd os nad miloedd o gwpanau a gwobrau mewn eisteddfodau mawr a mân. Roedd ei lais tenor yn unigryw.  Bu'n codi 'O Fryniau Caersalem'  ar lan y bedd droeon, a chwith meddwl am y dorf ym Mynwent Cwm Irfon heb ei arweiniad ef y tro olaf hwn. Talwyd teyrnged wych iddo gan Jennifer Drew Parry, y gantores o Aberhonddu, a gwelais yno gantores o'r Parsel hefyd  — un sy'n byw yn Nhal-y-bont — a chantores arall o'r Penrhyn. 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home