O'r Parsel Canol

Wednesday, 4 April 2012

Pwyl a'r Parsel

Nid awdur o'r Parsel yn hollol, ond mae Niall Griffiths yn ddigon agos ym Mhenrhyn-coch i'w gyfrif. Llyfr newydd ar ei waith newydd ymddangos, gan Aleksander Bednarski, Inherent Myth: Wales in Niall Griffith's Fiction, wedi'i gyhoeddi gan KUL (Prifysgol Gatholig John Paul II yn Lublin, Gwlad Pwyl). Yn yr Adran Geltaidd yno y mae Dr Bednarski'n gweithio, yn darlithio ar y Gymraeg a'i diwylliant.


Mae siop newydd agor yn Eastgate yn Aberystwyth, yn gwerthu pob math o fwydydd, losin, ac yn y blaen o wlad Pwyl. Byrhoedlog iawn fu'r siop flaenorol — honno'n gwerthu edau, gwlân, tecstiliau, etc. Dyma'r unig siop yn y dref a oedd yn gwerthu patrymau gwnïo. Colled ar ei hôl felly. OND erbyn imi fynd lan i Stryd y Farchnad, gwelais y siop decstiliau ar ei newydd wedd ac roedd y patrymau yno hefyd (McCalls yn unig). Ceir hyd i'r siop y drws nesaf ond un i fan ymgynnull melyn y seiri rhyddion lle gwelir Masonic Hall ar wal eu goruwchystafell. Nid wyf o blaid y frawdoliaeth honno o ran egwyddor, ond mae eu hospis, Ty Hafan, i'w ganmol.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home