O'r Parsel Canol

Tuesday, 5 July 2011

Rhywbeth gwerth ei gael gan Bobi Jones

Bu Bobi Jones aka'r Athro R.M. Jones wastad o flaen ei amser, ac nid yw'n syndod nawr ei fod wedi creu gwefan er mwyn i bobl fynd at ei waith yn rhwydd, ac yn rhad ac am ddim. Dyma adnodd sydd yn mynd i fod o ddiddordeb arbennig i gyfeillion yr iaith, i'r diwinyddion, ac i'r llengarwyr. Mae'r ddolen yn gweithio erbyn hyn.

2 Comments:

Anonymous Carl Morris said...

Ble mae'r adnodd? Mae'r ddolen yn dod yn ôl i'r tudalen 'ma!

6 July 2011 at 12:36  
Blogger Gwenddolen said...

wedi ei thrwsio nawr diolch Carl

6 July 2011 at 21:53  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home