O'r Parsel Canol

Thursday, 7 July 2011

Ar ben y Byd

Noson wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn gwireddu darogan Y Parsel wrth gyhoeddi mai Bydoedd Ned Thomas, Cyfarwyddwr Mercator, Prifysgol Aberystwyth, sy'n ennill y Brif Wobr. Y tri beirniad, Simon Brooks, Kate Crockett, a Gerwyn Williams yn gyn-fyfyrwyr yn yr Adran Gymraeg yn y Coleg ger y Lli. Tyler Keevil sydd wedi ennill Gwobr Barn y Bobl ar yr ochr Saesneg: mae e'n astudio ar gyfer PhD yn Adran Saesneg Prifysgol Aber, ac yn byw yn yr ardal ers rhai blynyddoedd. Gwasg y Lolfa sydd wedi cyhoeddi'r tri llyfr ar y rhestr fer. Tystiolaeth groyw yw hyn i gyd i'r holl egni, ffresni ac ymroddiad creadigol sydd yng Ngheredigion.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home