O'r Parsel Canol

Saturday, 26 June 2010

Citric acid o Fferyllfa'r Co-op

Yn fwyfwy anodd i gael gafael ar citric acid o siop fferyllydd: nid yw ar gael bellach yn Boots, Lloyd's, etc. ond cefais hyd i botiau bach ohono yn Maeth y Meysydd yn Aberystwyth yr wythnos diwethaf. Ac mae siopau fferyllydd y Co-op yn ei werthu, ac yn gallu archebu peth os byddant wedi gwerthu allan. Mae fferyllfa Co-op ar gael yn Aberystwyth erbyn hyn, lle roedd Peter Caul slawer dydd, bron gyferbyn â Smith's. Mae'n debyg bod llawer o bobl fel fi yn gwneud cordial ysgaw gyda citric acid yr amser yma o'r flwyddyn. Mae cyffurgwn a therfysgwyr yn ei ddefnyddio at ddibenion llai cymeradwy a dyna'r rheswm pam nad yw ar gael yn y siopau mawr. Heddiw roedd gan Co-op Aberhonddu gynnig da iawn ar fefus o Brydain: prynais ddigon i wneud pedwar pwys o jam ar ôl dychwelyd o ddiwrnod bendigedig yn hwylio ar Lyn Syfaddan (Llan-gors).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home