O'r Parsel Canol

Thursday, 3 June 2010

Diolch am synnwyr

Tri pheth calonogol heddiw: 1. Bydd pobl yn gorfod talu saith ceiniog am fag plastig ar gyfer eu negeson. 2. Prif Feddyg Cymru yn dweud yn gwbl eglur na ddylai plant a phobl ifainc dan 15 gyffwrdd ag alcohol, hyd yn oed yn y cartref am fod alcohol yn gallu bod yn andwyol i ddatblygiad corff ac ymennydd pobl ifainc. Anffasiynol, deddfol? Efallai. Call? Yn bendant.3. Dau o fyfyrwyr ymchwil yr Adran Gymraeg yn Aberystwyth, Gruffudd Eifion Owen a Dewi Huw Owen, wedi dod yn gydradd drydydd am y Gadair yn Steddfod yr Urdd. Llongyfarchiadau i Llyr Gwyn Lewis a enillodd y Gadair, a Gruffudd Antur am ddod yn ail.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home