O'r Parsel Canol

Friday, 11 June 2010

Campervan that got away

Mae'n dda clywed fod cystadleuaeth fawr Dorset Cereals i ennill Campervan VW wedi'i hennill gan wr o Aberystwyth, sef Kevin Skyrme, 'saer maen sy'n hoffi teithio o gwmpas y wlad gyda'i gi'. So it's gone to a very good home, meddan nhw. Hyn yn sicr yn dda i ddelwedd y cwmni hwn sydd am gael ei gysylltu â 'r cefn-gwlad neu'r lan-môr bwced-a-rhaw draddodiadol a pharadwysaidd (Cernyw neu Ddyfnaint o gael y dewis), crefftau'r artisan, gwyrddni, a phob peth daionus a rhinweddol. Beth petai'r VW wedi cael ei ennill gan . . . . wel, rhywun fel fi?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home