O'r Parsel Canol

Tuesday, 15 June 2010

Ted Hughes a Daniel Huws

Daniel Huws, y bardd a'r ysgolhaig, ac un o awduron gorau ein hardal ni, newydd gyhoeddi rhagor o atgofion am ei gyfaill, Ted Hughes, o'r cyfnod 1952-63. Roedd erthygl yn Barddas rai blynyddoedd yn ôl. Llyfr darllenadwy a diymhongar, un rhesymol iawn ei bris ac ystyried safon y diwyg (a gynlluniwyd gan Richard Hollis, gwr Posy Simmonds), a'r ysgrifennu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home