O'r Parsel Canol

Saturday, 19 June 2010

Dathlu Ieuan Gwynedd Jones yn 90 oed

Cymdeithas Hanes Llafur a Chymdeithas Hanes Ceredigion yn dod ynghyd yn y Llyfrgell Genedlaethol heddiw i ddathlu pen blwydd yr Athro Ieuan Gwynedd Jones yn 90 oed (wel, ar 7 Gorffennaf y mae'r pen blwydd go-iawn). Dros 90 o bobl yno gan gynnwys llawer o gyn-fyfyrwyr ymchwil a ffrindiau — Angela John, Neil Evans, Chris Turner, Geraint H. Jenkins, Ryland Wallace, Paul O Leary, Russell Davies, Siân Rhiannon Williams, ac eraill. Rhaglen lawn o ddarlithoedd tan gamp, a theyrnged gofiadwy gan Geraint H. Jenkins a oedd wedi cael gafael ar lawer o luniau'r teulu — rhai o Ieuan pan oedd ar y môr (yn y llong yn y llun uchod), yna yn fyfyriwr aeddfed yn Abertawe, yn ddarlithydd ifanc, a lluniau hyfryd ohono ef a Maisie, gyda gweddill staff Adran Hanes Abertawe, ac wrth ei ddesg yn Neuadd Wen, yn y 'Cwm-twrch Historical Institute'! Diwrnod bendigedig a'r gwrthrych yn edrych yn hapus ac yn falch.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home