O'r Parsel Canol

Saturday, 11 July 2009

Llestri'r Festri 2: St David's Hall, Pontypool

Llestri'r Festri: casgliad sydd gennyf ar y gweill ers blynyddoed lawer erbyn hyn, yn canolbwyntio ar lestri capeli (yng Nghymru yn bennaf, ond rhai o Loegr hefyd). Mae pathos arbennig yn perthyn i'r llestri gweddw hynny y mae eu capeli wedi cau neu wedi eu dymchwel (Bethany, Pontnewynydd, er enghraifft). Rhan arall o'r casgliad yn hen gyllyll a ffyrc a llwyau o cafés a restaurants a gwestyau sydd wedi cau neu sydd wedi rhoi ffling i'r hen stoc: cyllell o'r Hafod Arms (Pontarfynach), set o'r Continental Café yn Henffordd, llwy o'r Feathers, Llwydlo, ac yn y blaen.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home