O'r Parsel Canol

Friday, 10 July 2009

Englyn gan Huw Meirion Edwards, ceinlythrennu gan Mihangel Morgan

Englyn a gyflwynwyd heddiw i Mrs Eurlys Jones, Ysgrifenyddes wych yr Adran Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, sy'n ymddeol ar ddiwedd y mis.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home