O'r Parsel Canol

Monday, 6 July 2009

Eglwys Pencraig, Maesyfed

Llyfr hirddisgwyliedig Peter J. Conradi, At the Bright Hem of God: Radnorshire Pastoral newydd gael ei gyhoeddi gan wasg Seren (gyda lluniau da gan Simon Dorrell). Roedd yr awdur, sy'n rhannu ei amser rhwng Casgob a Llundain, yn Athro ym Mhrifysgol Kingston, a chyn hynny ym Mhrifysgol East Anglia. Bu'n gyfaill triw i Iris Murdoch ym mlynyddoedd olaf ei gwaeledd, a'i chofiannydd wedyn. Yn ôl ei gyfaddefiad ef ei hun, 'shamelessly personal' yw ei olwg ar hen sir Faesyfed a'r ffin yn gyffredinol, nodwedd sy'n ei gysylltu â Ffransis Payne o dref Ceintun. Barn Conradi ar waith arloesol Payne: 'passionate, sometimes moody . . . its irritability stemming from what it cherishes'. Mae Conradi'n dda ar bobl fel Alfred Watkins o Henffordd, y ffotograffydd campus a ddarganfu 'ley-lines', ac mae'r darnau eraill ar wahanol awduron yn flasus hefyd. Clywed ar y radio fod Hermione Lee wedi cyhoeddi A Very Short Introduction to Biography a dechrau meddwl am y bywgraffiadau gorau rwyf wedi'u darllen yn ddiweddar: y gorau o bell ffordd yw Kitty Hauser ar O.G.S. Crawford, Bloody Old Britain.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home