O'r Parsel Canol

Tuesday, 23 June 2009

Pantycelyn rules

Ymgrymed pawb i lawr
I enw'r addfwyn Oen;
Yr enw mwyaf mawr
Erioed a glywyd sôn:
Y clod, y mawl, y parch, a'r bri,
Fo byth i enw'n Harglwydd ni.
Pantycelyn yn dal i roi ysgytwad gyda'i odlau deheuol digyfaddawd (oen/sôn) a'i ramadeg heriol. Gwych yw mwyaf mawr fel bestest Shakespeare, gair y mae'r defnydd ohono'n cynyddu'n aruthrol y dyddiau hyn (gan ddisodli'r best ever, best of all). Yn falch o weld fod enghraifft arall o'r radd eithaf 'ddwbl' hon i'w gweld yng Nghanu Taliesin : a'r parth goreuhaf/ ydan eilassaf'a'r lle gorau [i fod yw] dan [awdurdod] y dyn mwyaf ysblennydd'. Am weddill llinell Williams, mae rhywbeth tebyg unwaith eto yn yr hen ganu haelaf rygigleu 'the most generous one I've heard of'. Onid yw dyn yn cynhesu at rywun fel yr Hen Bant sy'n cael anhawster (fel y rhan fwyaf ohonon ni) gyda'r cymal perthynol afrywiog, y llyfr y mae llawer o bethau da ynddo math o beth?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home