O'r Parsel Canol

Friday, 22 July 2011

Ymryson Cwn Defaid Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf

Paratoadau yn y Parsel ar gyfer Ymryson Cwn Defaid yfory ym Manc y Darren. Hywel Lewis, Erwyd Howells a phawb wrthi fel slecs yn paratoi gyda traffig diogel lan a lawr Cwm Main. Wn i ddim pryd maen nhw'n cychwyn. Pan oeddwn yn fwy selog gyda'r pethau hyn, yn ôl yn fy hen gynefin slawer dydd, doedd dim diben cyrraedd yn rhy gynnar. Yn cofio troi lan ryw brynhawn cysglyd a bron neb yno — 'it's waiting dogs we are'. Ar y thema hon, byddaf yn blogio'n fuan am sut y daeth pedair gast Mihangel Morgan i aros gyda ni, a sut y daethpwyd i ben.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home