O'r Parsel Canol

Thursday, 21 July 2011

Aled Llyr Thomas ar y brig

Mae Aled Llyr Thomas, Brynheulog, Capel Madog, wedi cipio Gwobr Goffa Brynie Williams yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae Aled yn prysur wneud enw iddo'i hun nid yn unig fel areithiwr ac actor, ond fel bridiwr defaid, ac mae wedi elwa drwy fod yn rhan o gynllun cymorth YESS (Young Entrants Support Scheme) i newydd-ddyfodiaid dan 40.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home