O'r Parsel Canol

Monday, 18 July 2011

Cadair yn Aber i Gideon Koppel

Da clywed fod Gideon Koppel, mab Heinz (gynt) a Pip Koppel o Lety Caws, Cwmerfyn, wedi cael ei benodi i Gadair Ffilm Ddogfen ym Mhrifysgol Aberystwyth. Treuliodd yr artist Clive Hicks-Jenkins rai misoedd yn Llety Caws gwpl o flynyddoedd yn ôl, ac mae rhai o'i weithiau o'r cyfnod hwnnw'n cael eu dangos ar hyn o bryd yn yr arddangosfa ryfeddol sydd mlaen yn y Llyfrgell Genedlaethol. Pobl y Parsel yn drist o golli Terry Couling o bentref Pontrhydybeddau, un o'r bobl leol sydd i'w gweld yn ffilm enwog Koppel, Sleep Furiously.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home