O'r Parsel Canol

Saturday, 22 January 2011

Llopanau lliwus

Jest y peth ar gyfer plentyn bach (sydd ddim eto wedi dysgu cerdded). Braidd yn beryglus i'r plentyn hyn ar y staer, neu'r henoed (pwy sy'n cofio'r bwts zip-up ffelt brown (neu tartan) roedd Tad-cu yn eu gwisgo?). Mae patrwm ar gael yma

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home