O'r Parsel Canol

Wednesday, 5 January 2011

Fel glaswelltyn

Clywed ddoe am farwolaeth arall, sef y Canon A.M. (Donald) Allchin, gwr a wnaeth gymaint i ddod â llenyddiaeth Gristnogol Cymru i sylw'r byd — gyda Patrick Thomas (sgrifennu gwych) ac Oliver Davies. Ysgrifennodd yn ddeallus ac yn swynol am feirdd yr Oesoedd Canol, am Ann Griffiths (ef oedd yn ei dehongli orau y tu allan i Gymru), am Wenallt a nifer o lenorion eraill. Ni chwrddais ag ef erioed ond roedd fy mam yng nghyfraith wedi cwrdd ag ef mewn achlysur rywdro yn esgobaeth Caer-gaint. Ar ddiwedd 2010 bu farw Meirion Pennar annwyl a diymhongar: nid oeddwn yn ei nabod yn dda, ond bu ef a minnau yn yr un swydd â'n gilydd yn Iwerddon am sbel. Meirion Pennar oedd un o arloeswyr ffeminyddiaeth Gymraeg, ac fe ysgrifennodd draethawd ymchwil ar ferched yr Oesoedd Canol pan oedd yn astudio yn Rhydychen. Roedd yn annwyl iawn gan bawb.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home