O'r Parsel Canol

Monday, 27 December 2010

Yr Hen Gopenhagen

Nid gwn, fel yn y stori yn llyfr T. Llew Jones Lleuad yn Olau, ond rhywbeth sy'n gwneud i'r hen feic arferol fynd fel bom, o leiaf dyna'r addewid YMA. Ers dwy flynedd a mwy rwy'n defnyddio e-feic Kalkhoff Agattu ac yn meddwl (gyda llawer iawn o berchnogion) mai dyma'r darn gorau o kit imi ei gael erioed. Cerdded fu fy hanes yn ddiweddar oherwydd yr eira mawr, ac mae hynny, ynghyd รข lot o waith, a thrafferthion mawr gyda BT, wedi fy nghadw oddi ar y tonfeddi yn ddiweddar.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home