O'r Parsel Canol

Friday, 14 January 2011

Enamel a llin

St. Jude's Fabrics Llawer o'r deunyddiau hyn wedi'u cynllunio gan Angie Lewin sy'n gyd berchen ar y cwmni. Mae ei notebooks del ar werth yn Amgueddfa Ceredigion (braidd yn ddrud, ond del iawn). Gwelaf fod cwmni ancient industries hefyd yn cadw ei chynnyrch hi. Mae'r cwmni hwnnw yn delio yn yr un math o gynnyrch 'drud-i-bara-oes' â'r cwmni yn Ironbridge Objects of Use sydd yn ei dro yn dynwared Manufactum es gibt sie noch, die guten Dinge. Mae nhw i gyd wedi darganfod cwmni Riess yn Awstria a'u cynnyrch enamel, trwm. Mae gen i gof plentyn o stên enamel a handlen a'i llond o de yn cael ei chario allan i'r cae gwair, ac ambell waith lawr i'r cwt mawn lle roedd trempyn yn byw pan oedd ef yn y cyffiniau yn torri drêns (Fearis oedd ei enw, enw Gwyddeleg neu Aeleg yn cael ei ynganu'n Ffarish). Dyna beth hynod yw'r cof. I'r fferm hefyd y deuai trafeiliwr Iddewig, Israel Goodman (wedi symud lan o Abertawe), a'i ges yn llawn o fotymau a rhubanau a thrugareddau nad oedd modd cael gafael arnynt yn unman arall. Tipyn o bopeth gydag ef yn ôl y sôn. Ac yna'r Sioni Wyniwns, a'r dyn afalau a'r dyn brethyn (hwnnw o Lanidloes) . . .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home