O'r Parsel Canol

Thursday, 4 November 2010

Gair 'talk tidy' yr wythnos: pikelet

Pics crynon, pice ar y maen, etc. dan y chwydd-wydr ba ddiwrnod, a minnau'n sôn am pikelets, dantaith nad oedd yn gyfarwydd i'r lleill. Wel beth yw'r cysylltiad fan hyn? Mae'r Old Foodie, y mae gennyf barch i'w ddysg, wedi ffeindio yn Dictionarium Rusticum, Urbanicum, & Botanicum (1726), y ffurf bara-picklet, ac fe gysylltir hyn gan rai fel Helen Gaffney â 'bara pyglyd', oherwydd lliw tywyll 'pitchy' y poncagau bach fflat a thyllog ('like a thin crumpet') a wnaed slawer dydd â buckwheat. Dyna hefyd farn Alan Davidson, sy'n sôn am pikelet fel llygriad a gafwyd yng ngorllewin Canolbarth Lloegr. Ond nid oes sôn am y term bara pyglyd yn Geiriadur Prifysgol Cymru hyd y gwelaf i. Ac mae ffurfiau tebyg fel pice, pics etc. yn cael eu cysylltu yn hytrach â bôn y ferf picio. Sylwadau plis. . . . .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home