O'r Parsel Canol

Monday, 18 October 2010

Greater Crested Tredelyn: a sighting?

Ai Tredelyn ei hun a welwyd yn Nghaffi'r Mecca gyda'i gyfaill ba ddiwrnod? Yn aros efallai am fws Roy Brown i'w gyrchu nôl i wareiddiad Bro Hyfaidd? Jest yn gofyn. Syllais i fyw ei lygaid, ond . . . . dim. Tybed a lonnwyd ei galon i weld car FO (ac nid Foreign Office) yn ymddangos yn y gyfres newydd o Spooks?

2 Comments:

Blogger old radnor said...

Sori nid myfi, Caffis Llanfer yw'r unig rhai dwi'n defnyddio tu allan i Faesyfed.

18 October 2010 at 19:01  
Anonymous Anonymous said...

Gwenddolen yn meddwl 'O drueni'. Wele uchod lun o'r gorau o gaffis Llanfair slawer dydd, wedi'i dynnu gan fy nghydweithiwr Bara-koukoug.

19 October 2010 at 17:27  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home