O'r Parsel Canol

Friday, 15 October 2010

Fy hoff lais

Fy hoff lais yn y byd ar hyn o bryd yw'r swynol Neil MacGregor, Pennaeth yr Amgueddfa Brydeinig, sy'n cyflwyno Hanes y Byd drwy Gant o Wrthrychau. Jest mor wych ym mhob ffordd. Fe ei hun sydd wedi ysgrifennu'r cwbl, ac mae hynny i'w glywed yn ei gyflwyniad di-feth. Y rhaglen am yr eleffantod Kakiemon borselan oedd yr orau hyd yma, gyda disgynnydd y gwneuthurwr yn Siapan a Miranda Rock, disgynnydd y meilord o Loegr, John Iarll Caer-wysg, a'i prynodd yn ôl yn y 17g. Cwbl gyfareddol. Update: newydd glywed ei fod wedi cael yr O.M. Da iawn a haeddiannol -- diolch am synnwyr.

O ran lleisiau eraill, mae'n anodd curo Alan Rickman, wrth gwrs. Mae'n debyg mai Mariella Frostrup yw dewis lais y dynion ond mae hi'n swnio'n rhyfedd iawn ar adegau. A phwy sydd a'r llais Cymraeg gorau y dyddiau hyn, a wy'ys?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home