O'r Parsel Canol

Saturday, 4 September 2010

Ein car cyntaf: fan Austin A35


Austin A35 van, originally uploaded by classic vehicles.

Gwych, gwych, gwych.

1 Comments:

Blogger Nic said...

Eiliaf, gwych go iawn.

Roedd un o'r rhain gan fy nhaid ers talwm.

9 September 2010 at 12:11  

Post a Comment

<< Home