O'r Parsel Canol

Saturday, 4 September 2010

Y dorf, Capel Horeb, Penrhyn-coch

Darlith arall a gynhaliwyd yn yr un lle yn 2005, gyda'r Athro R. Geraint Gruffydd yn annerch Cymdeithas Lyfrau Ceredigion ac yn trafod Dafydd ap Gwilym. Dr Jenny Day a Dr Huw Meirion Edwards yn y rhes flaen!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home