O'r Parsel Canol

Saturday, 10 July 2010

Can cylch o fara ceirch

Wedi gwneud bara ceirch heno. Dechrau gyda cheirch uwd, eu malu'n weddol fân (ond nid fel blawd) mewn prosesydd bwyd, ychwanegu dwr poeth o'r tegell a thair llwyaid de o fenyn, ychydig o halen, a'r un faint o bicarbonate of soda. Ar gyfer Kg o geirch, defnyddiais hanner llwyaid o halen ac o bicarb. Cymysgu'r cwbl a'i dylino a'i rolio allan yn lled denau (chwarter modfedd, efallai) gan iwsio ychydig o flawd i gadw'r pin rolio a'r bwrdd rhag glynu. Torri allan y cylchoedd â thorrwr metel, a'u rhoi yn y ffwrn, 200C, am chwarter awr nes bod yr ochrau'n codi. Gadael i oeri cyn eu rhoi nhw i gadw. Maen nhw'n gallu cael eu rhewi hefyd. Dyma'r peth hawsaf a rhataf yn y byd, ac yn well o lawer na bara ceirch o'r siop. Mae gwneud yn agos i gant o'r cylchoedd hyn mewn dim o dro yn rhoi boddhad mawr i rywun. Coffa da am S. Minwel Tibbott (a fu farw yn 1998) a'i gwaith gwych yn Sain Ffagan yn hel cymaint o wybodaeth am fwyd a bywyd domestig y Cymry slawer dydd.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home