O'r Parsel Canol

Friday, 14 August 2009

Ar y mynydd mae'r gerddinen

Tua deuddeg Cerddinen o wahanol liwiau ar yr heol heibio i'r capel yn y Parsel ar hyn o bryd — rhai'n oren, rhai'n goch. Casglwyd digon o aeron i wneud jeli i'w fwyta gyda chig (a chaws hefyd). Mae sawl rhywogaeth newydd wedi'u darganfod yng Nghymru yn ddiweddar: Cerddinen Stirton (Sorbus stirtoniana) – clogwyni Craig Breidden, Sir Drefaldwyn yw'r unig le yn y byd i weld y goeden hon; Cerddinen Llangollen (Sorbus cuneifolia) - coeden brin sydd ond i'w gweld ar glogwyni Mynydd Eglwyseg, Sir Ddinbych sy'n gartref i tua 240 o blanhigion; Y Gerddinen Gymreig (Sorbus cambrensis) – i'w gweld ym Mannau Brycheiniog i'r gorllewin o'r Fenni a Cherddinen Dyffryn Llanddewi Nant Hoddni (Sorbus stenophylla) – dwy rywogaeth o Gymru sy'n perthyn i'w gilydd yn agos; Cerddinen Doward (Sorbus eminentiformis) i'w gweld yn Nyffryn Gwy yng Nghymru a Lloegr yn unig; Cerddinen Motley (Sorbus x motleyi) – croesiad newydd sy'n tyfu ar un safle ger Merthyr Tudful, lle mae dwy goeden ifanc wedi'u darganfod. Ceir manylion llawnach yma

0 Comments:

Post a Comment

<< Home