O'r Parsel Canol

Tuesday, 28 July 2009

Ugain oed heddiw

Anna, a anwyd yn Rwmania ac a fagwyd am y flwyddyn gyntaf o'i bywyd mewn cartref i blant amddifad ym Mucharest, yn cyrraedd ei phen-blwydd yn ugain oed heddiw. Gofal a chariad gan ei theulu newydd yn Iwerddon wedi gweddnewid ei byd. Nôl yn 1989 roedd yn anodd dychmygu beth fyddai'n dod o'r plant hynny a ddioddefai mor enbyd dan law Ceaucescu. Mae'r teulu hefyd wedi rhoi lloches i ferch arall. Diddorol fod y fam newydd yn Iwerddon yn parhau'r traddodiad o waith dyngarol a gynchwynnwyd gan ei mam a'i thad ei hun, a roesai loches yn yr UD i ffoadur o Fietnam.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home