O'r Parsel Canol

Saturday, 6 June 2009

Leo Abse a Paul Murphy

Minnau am unwaith yn fy mywyd yn y fan a'r lle pan oedd hanes yn digwydd — brynhawn Dydd Gwener, 5 Mehefin, yn Mhont-y-pwl, yn yr Amgueddfa lle roedd arddangosfa fach am Leo Abse ac am fardd lleol yn cael ei hagor yng ngwydd tua chant o ymwelwyr. Siaradodd Dannie Abse yn huawdl iawn am ei frawd; yna daeth Paul Murphy, AS Torfaen ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ymlaen i sôn am ddylanwad Abse arno ef yn bersonol, ac am ffordd y gwnaeth ei ddeddfwriaeth ym meysydd cyfunrywiaeth, ysgariad, etc. newid bywyd i filoedd ar filoedd o unigolion. Yna, atgofion Bathsheba am ei thad a'i mam (Marjorie Davies), a'r ffordd y byddai'r teulu bob Nadolig yn treulio'r diwrnod yn ymweld ag ysbytai'r etholaeth a chartrefi'r henoed. Paul Murphy'n gartrefol iawn gyda phawb amser te. Ond erbyn dod allan o'r cyfarfod a throi mlaen radio'r car, dyma ddeall fod Paul Murphy wedi cael ei ddisodli'n ddisymwth gan Peter Hain. Au revoir eto. Diwrnod du i Lafur.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home