O'r Parsel Canol

Sunday, 24 May 2009

Pregeth arall


Capel Madog, originally uploaded by traed mawr.

I Samuel pennod 3 yn destun pregeth yn y capel heddiw: ond pregeth gwbl wahanol i'r un a gafwyd ar yr un testun rai wythnosau yn ôl (gan bregethwr gwahanol). Saith yno heddiw, gan gynnwys yr organydd a'r pregethwr ei hun — gwr profiadol a da sydd yn y weinidogaeth ers 40 mlynedd a mwy.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

<< Home