O'r Parsel Canol

Thursday, 4 June 2009

Vote early vote often

Braidd neb o gwmpas heno yng Ngorsaf Bleidleisio'r Parsel Canol. Y rhestr yn hwy na'r disgwyl gyda dwy garfan o nacawyr Ewrop, plaid 'Gristnogol' Cymru, Llafurwyr Scargill, BNP, a no-hopers eraill. Efallai fod pawb yn yr ardd ar ôl swper. Yn rhyfedd iawn mae'r tai newydd gyda'u gerddi anffurfiol, anniben, wedi gwella golwg y pentref. Ond i ble yr aeth yr hen A35 llawn o flodau? Gardd sy'n werth ei gweld yw honno ar dop y Waun yn Aberystwyth sy'n llawn pabis cochion, pob un o faint plât. Blwyddyn dda ar gyfer rhai planhigion eleni: fioledau, briallu wedi ffynnu, ond Valerian (Triaglog) yn siomedig, yn y Parsel Canol beth bynnag.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home