O'r Parsel Canol

Thursday, 4 June 2009

Gair yr wythnos: Mewydyn


Sloths, originally uploaded by alumroot.

Mewydus 'dioglyd, swrth', o mewyd 'diogi' a esgorodd hefyd (erbyn 1866) ar y gair mewydyn 'mamolyn hirflew diddannedd araf a swrth sy'n byw yn fforestydd trofannol Canolbarth a De America, ac sy'n perthyn i deulu'r Bradypodidae'. Sloth, mewn geiriau eraill. Pwy fuasai'n meddwl?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home