O'r Parsel Canol

Saturday, 28 July 2012

Yous dal yn llanast

Dros flwyddyn yn ddiweddarach, a'r un broblem yn dal yno:
Ac er bod Daniel Huws a Ted Hughes yn ddau gyfaill triw, nid oes esgus dros ddodi llun o Ted Hughes i gyd-fynd รข chofnod Daniel Huws yn Rhestr Gyfredol o Awduron yr Academi Gymreig. Mae eisiau tipyn o sbriws ar safle Llenyddiaeth Cymru.org yn gyffredinol. Ac mae'r logo'n wirion (fel LOL).

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

A'r Gymraeg yn wael - weithiau'n dreiglo, weithiau dim!

31 July 2012 at 22:02  
Blogger Gwenddolen said...

Does dim llun o Ted Hughes yno nawr bellach, diolch byth. Rhywun o'r diwedd wedi sylweddoli.

25 May 2014 at 20:52  

Post a Comment

<< Home