O'r Parsel Canol

Saturday, 28 July 2012

Yous dal yn llanast

Dros flwyddyn yn ddiweddarach, a'r un broblem yn dal yno:
Ac er bod Daniel Huws a Ted Hughes yn ddau gyfaill triw, nid oes esgus dros ddodi llun o Ted Hughes i gyd-fynd รข chofnod Daniel Huws yn Rhestr Gyfredol o Awduron yr Academi Gymreig. Mae eisiau tipyn o sbriws ar safle Llenyddiaeth Cymru.org yn gyffredinol. Ac mae'r logo'n wirion (fel LOL).

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

A'r Gymraeg yn wael - weithiau'n dreiglo, weithiau dim!

31 July 2012 22:02  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home