O'r Parsel Canol

Tuesday, 5 April 2011

Llyfr ar Hen Goleg Aberystwyth

Newydd weld llyfr dwyieithog Elgan Philip Davies, sef Yr Hen Goleg / The Old College, yn y gyfres ddeniadol, Cip ar Gymru, wedi'i chyhoeddi gan Wasg Gomer. Bargen am £3.99. Erbyn hyn mae llyfr awdurdodol Roger Webster, The Old College (1995) yn anodd cael gafael arno felly bydd croeso mawr i'r llyfr hwn sydd wedi'i ysgrifennu gan un a fu'n gweithio am flynyddoedd yn yr adeilad hwn. Yr Hen Goleg, cartre'r coleg prifysgol cyntaf yng Nghymru, yw prif ogoniant Aberystwyth, yn ôl Dr John Davies, yr hanesydd. Clywais sawl fersiwn o'r stori am yr hanesydd pensaerniol, Nikolaus Pevsner, yn rowndio'r cornel uchaf i mewn i Faes Lowri ac yn cael ei gip cyntaf ar y coleg ger y lli: 'It is cveit impossible!'. Fel y dywed cyfrol Lloyd, Orbach a Scourfield, Buildings of Wales,'The interiors have suffered neglect and need some spirited colour decoration, but still have a robust and quirky power'. Hir y parhao'r defnydd ohono, a'r gwerthfawrogiad ohono; ewch i weld hommage bara-koukoug.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home